En affiliate får betalt för kundanskaffning. 

Det många uppskattar med att vara affiliate är att en uppbyggd kundstock ger provision oavsett eget engagemang.

Arantus samarbetar med ett begränsat antal affiliates. Vänligen ta kontakt med oss på info@arantus.se för aktivering.