Vår filosofi

Entreprenörer är vår tids hjältar, de vågar satsa allt på en idé de tror på och passionerat brinner för. De driver fram teknisk utveckling, internationell konkurrenskraft och de hittar möjligheter i framtida utmaningar. Det är entreprenörerna som bygger framtidens Sverige.

Vägen till framgång är långt ifrån enkel i entreprenörskapet, många satsar hela sin själ men de är få som lyckas hela vägen. Förutom bra timing, ett bra team och en stark idé krävs tillgång till kapital, nätverk och ofta coachning för att ha en chans att nå hela vägen. Förutsättningarna ser dock bättre ut nu än på länge, och Sverige skapar och fortsätter skapa internationellt framgångsrika entreprenörer.

Arantus ger privatpersoner möjligheten att gemensamt bli riskkapitalister som tillsammans blir delägare i varje entreprenörsbolag. Urvalsprocessen görs med hjälp av vårt entreprenörsråd. Den stora gruppen delägare kan även utgöra en potentiell testmarknad för entreprenören, och det engagemang och den kraft som finns i gruppen ökar entreprenörens möjligheter att lyckas.