De bolag Arantus investerar i får mer än en finansiell partner. Vi pårjar en gemensam resa där ditt bolag får tillgång till mentorer som lärt sig allt om vad som krävs för att lyckas som startup.

Du får även tillgång till tusentals aktieägare som kommer att kunna ge ditt bolag värdefulla synpunkter och vara intresserade av att just ditt företag ska lyckas. Har du en stark affärsidé, tveka inte att skicka din ansökan redan idag. 

Ansökan startkapital

Varför Arantus

Som startup får du via Arantus tillgång till kapital, kompetens, nätverk och en testmarknad.

Vi förstår om du känner att viss information kan vara känslig att dela. Vi är försiktiga med dina affärshemligheter, det är en förutsättning för att bygga upp en långsiktig trovärdighet.  Jämför gärna med vanlig crowdfunding där du publikt behöver kommunicera känslig information i din affärsplan.

Du kommer att få tusentals delägare som älskar att se det gå bra för ditt företag. De kan utgöra testmarknad, komma med förslag och idéer eller ha värdefulla kontakter för din verksamhet. Samtidigt slipper du medaljens baksida, såsom administration av aktieböcker, löpande information till enskilda aktieägare och bolagsstämmor för hundratals eller tusentals småägare. Det tar vi hand om åt dig.

Hur fungerar det

Vi börjar med att välja ut de mest kvalificerade ansökningarna i kontinuerlig dialog med ansökande bolag. Särskilt viktiga är personerna i det kapitalsökande bolaget. De är oftast viktigare än själva affärsidén. Vid utvärderingen anlitas emellanåt externt sakkunniga personer. 

De främsta ansökningarna får sedan möjligheten att presentera sig och sin idé för entreprenörsrådet. Syftet med presentationen handlar om att entreprenörsrådet bedömer teamet, timing och idé och ställer det mot ansökt kapital och ägarandel. Under presentationen sker ingen förhandling, utan den sökande får tummen upp, eller tummen ner.

I avtalet som skrivs med entreprenören finns milstolpar för när beviljat kapital delas ut. Det betyder att vissa delmål ska nås innan kapital överförs. De tre första månaderna är samarbetet mellan oss och entreprenören särskilt intensivt.

Vi använder metoden Lean Startup. Den är särskilt lämplig i tidiga skeden av ett bolags utveckling. Metoden bygger på att löpande trycktesta affärsidén där bolagets tilltänkta kunder görs delaktiga under utvecklingsprocessen. Utgångspunkten är att utvecklingsprocessens tid och kostnad ska minimeras, eftersom man tidigt upptäcker vilka justeringar som måste göras. I synnerhet syftar metoden till att möta marknadens behov. Tillsammans med Lean Startup använder vi Business Model Canvas; ett verktyg som omfattar de centrala delarna i bolagets affärsplan.

Varje bolag får en affärscoach som assisterar entreprenören att nå uppsatta mål och tidplan. Arantus affärscoacher är personer som i regel har erfarenhet av entreprenörens bransch.

Du får svar inom en vecka om vi behöver någon kompletterande information. Tidpunkten från ansökan till färdig finansiering är mellan 2 och 4 månader. 

Ansökan startkapital

Fyll i uppgifterna nedan och tryck på ’Skicka’ för att påbörja din ansökan.

Arantus har en ansökningsavgift om 1800 kr som har syftet att säkerställa att ansökningarna är genomarbetade. 5% av beviljat investeringsbelopp debiteras i avgift. Beloppet ska täcka kostnader för arbete och aktiviteter efter att investering genomförts.